Medi-Balance | Praktijk voor natuurgeneeskunde, prodimed(voet) Reflexologie

Reflexologie maakt gebruik van reflexen.
Reflexen zijn kleine plekjes op het lichaam, die een verbinding hebben met lichaamsdelen en/of
organen elders in het lichaam.

Wanneer een orgaan of lichaamsdeel niet optimaal functioneert, wordt het bijbehorende reflexpunt
op de voet drukgevoelig: het is dan gevoelig wanneer er druk op wordt uitgeoefend.
Door deze reflexen te behandelen gaat de energie beter stromen en wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd.

Reflexologie wordt toegepast om tot een energetische diagnose te komen én dient als behandelmethode.

Om tot een energetische diagnose te komen worden alle reflexpunten van de voet aangedrukt.
Aan de hand van de reactie van de cliënt (niet gevoelig, gevoelig of pijnlijk) wordt een voetdiagnosekaart gemaakt.
Hieruit wordt duidelijk waar eventuele blokkades aanwezig zijn en hoe de klachten waarschijnlijk
zijn ontstaan.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.